AYGY olarak, Danışmanlık Hizmetlerimiz:

  • Montessori Okul Kuruluş Danışmanlığı
  • Montessori Sınıf Kurulum Danışmanlığı
  • AMI Montessori Kariyer Danışmanlığı
    gibi eğitime gönül vermiş kurum ve eğitmenlerin Montessori yolunda sağlam adımlar atmalarına yardımcı olmak için yanınızda yer alabiliriz.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

AMI Montessori eğitimlerinin her düzeyinde temel uygulamalarında öğretmen adaylarına, öğretmenlere, yönetici ve yardımcılarına, okul kurucularına rehberlik edebiliriz. AMI Montessori uluslararası standartlarına uygun dersliklerin oluşturulmasına katkıda bulunabiliriz; keza farklı Montessori uygulamaları mevcut olup, yüksek standartlara erişmeniz ve hizmet kalitenizin başta eğitim alacak çocukların, ailelerin ve sizin faydanız göz önünde bulundurulmalıdır.

Neler Gerekebilir?

AMI Montessori yolculuğunun başlangıcı, kapsamlı AMI Montessori eğitimine sahip öğretmenlerdir. Öğretmenler için, eğitim materyallerinin etkili bir şekilde nasıl kullanılacağını bilmek ve onlar hakkında çocuklarda çoşku uyandırmak çok önemlidir. Ancak, öğretmenin öğrendiklerini başarılı bir şekilde uygulayacağı garantisi yoktur. AMI Montessori, teorik olarak basit, benzersiz bir yaklaşımdır, fakat uygulaması birçok yetişkin için oldukça zordur. Sınıf yönetimi becerileri başarı için çok önemlidir. Bunun yanı sıra, yeniden canlandırma, sakin ve bilinçli olma teknikleridir.

Bazı durumlarda öğretmen sınıfın talepleri karşısında bunalabilirler. Biz eğitim çevresini nasıl yeniden canlandıracağımızı biliyoruz ve öğretmenlere sınıfta nasıl olumlu ve kalıcı değişiklikler yapacaklarını gösteriyoruz.

Çıtayı yükseltmek, her seviyede akademik, duygusal ve sosyal olarak iyi hazırlanmış, sürekli eğitimlerde ve genel yaşamda başarılı geçişler için iyi sonuçlar verir.

Danışma Süreci

Türkiye’de çalışmalarımıza başladık, özellikle yeni okullara ve AMI Montessori’ye geçişte olan okullara yardım etmeyi hedefliyoruz. Kültür, gelenek ve yasal gerekliliklerin bazılarının, kaliteli AMI Montessori sunmaya çalışırken okullara bazı engeller çıkabileceğinin farkındayız. Ebeveynlere ve eğitime gönül vermiş topluluklara güvenmek başarı için hayati bileşenlerdir.

Seçeneklerimiz

Her okulun benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli seçenekler sunuyoruz. En az bir hafta ziyaretimiz gereklidir. Genellikle, okul yılı boyunca düzenli geri dönüş ziyaretleri ile bir seferde iki ila dört haftalık dönemler boyunca okullara gideriz. Başlangıçta, ön görüşmelerimiz ile başlayacağız. Daha sonra, okulun ihtiyaçlarına uygun hedefler ve esnek bir program uyarlanabilir.
Bazı durumlarda, bir okul yeterli bilgiye sahip eğitim müdürleri bulamayabilir ve bu hayati rolün düzenli bir ziyaret programı ile yerine getirilmesinde yardımcı oluyoruz. Öğretmenleri, öğrencileri ve bir okulda yer alan herkesi tanımak genellikle kalıcı ve oldukça etkili rehberlik sağlamanın en uygun yoludur.
Özellikle destek isteyen yeni öğretmenler için kapsamlı öğretmen eğitimi verebilmekteyiz. Birçok okulun nitelikli öğretmen bulmada yaşadığı zorluk göz önüne alındığında, çalışmamızın bu kısmı çok değerlidir. Personel ve veli topluluğuna yapılan sunumlar da ziyaretlerimizin düzenli bileşenleridir.